O NÁS

Mateřská škola je sedmitřídní školou s celkovým počtem dětí 173.
Pracoviště: Mateřská škola Dvořákova 1138, Mateřská škola Třebízského 1838, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Mateřská škola Dvořákova byla zkolaudována a otevřena jako účelová trojtřídní budova
k 23. 9. 1967. Zřizovatelem je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Od 1. 7. 2000
je mateřská škola příspěvková organizace, právní subjekt. Součástí mateřské školy je školní jídelna. 1. 9. 1996 byla zařazena do sítě škol předškolních a školních zařízení MŠMT ČR.

Počet heterogenních tříd: 3
Hygienická kapacita: 77 dětí
Ve škole pracuje 13 zaměstnanců včetně paní ředitelky – 8 učitelek, 1 školnice, 1 uklízečka,
2 kuchařky, 1 vedoucí školní jídelny

Lokalita a vzhled
Mateřská škola se nachází na okraji města Stará Boleslav a v povědomí veřejnosti je známa jako „Školka u kohouta“ – to proto, že se na zahradě tyčí kamenná socha kohouta. Okrajová poloha školy je velmi vyhovující. Zejména v průběhu vycházek rodiče i učitelky ocení klidné, nehlučné prostředí odkloněné od hlavního centra městské dopravy.
V suterénu se nachází školní kuchyně s příslušenstvím, sklady potravin, zeleniny a ovoce, šatny kuchařek, kancelář vedoucí pracovnice školní kuchyně, prádelna, malý sklad školních pomůcek
a materiálu, ve kterém je také umístěna keramická pec. Velký sklad zahradních hraček
a zahradního nábytku (z něj je možný přímý vstup na zahradu, který není určen pro děti).
V přízemí od vstupních dveří do MŠ se nachází sborovna s dobře vybavenou knihovnou, ředitelna, WC, malý sklad výtvarného materiálu, 3 šatny pro děti, přípravná místnost kuchařek
na výdej jídla, místnost pro školnici a uklízečku, jedna třída zpravidla mladších dětí, úklidová místnost.
V přízemí jsou též umístěny informační tabule a nástěnky pro rodiče.
V prvním patře jsou dvě třídy zpravidla ve věku dětí 4-7 let, přípravná místnost kuchařek na výdej jídla, úklidová místnost.

Všechny tři třídy mají svá jména:                                                                                       BROUČCI
MOTÝLCI
PÍSNIČKA

K budově je připojena vlastní plynová kotelna, která slouží k vytápění budovy.
Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, která se využívá celý rok. Zahrada je velkou předností, kterou obdivují i ostatní školky a kladně oceňují rodiče. Je mimo hlavní silnici, velmi rozlehlá a oplocená mezi sídlištěm a rodinnými domky. Svou rozlehlostí umožňuje dětem sportovní vyžití, běhání, míčové hry, florbal, houpání na lanech, houpačkách, prolézání průlezek, hry na pískovišti, bobování, sáňkování. Pískoviště jsou vybavena ochrannými plachtami, dopadové plochy jsou v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Zahrada je rozdělena na malou a velkou, kdy na malou zahradu chodí nejmladší děti s možností hry i se staršími kamarády. Na výběr mají rovněž hry na pískovišti, sportovní vyžití, průlezky, skluzavky. Zahrada se pravidelně kontroluje a při zjištěné závadě je co nejdříve sjednána náprava.

Mateřská škola Třebízského byla zkolaudována a otevřena jako účelová čtyřtřídní budova
k 1. 9. 2021. Zřizovatelem je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Počet heterogenních tříd: 4
Hygienická kapacita: 96 dětí
Ve škole pracuje 12 zaměstnanců včetně zástupkyně ředitelky – 8 učitelek, 1 školník,
2 uklízečky, 1 kuchařka

Lokalita a vzhled
Mateřská škola se nachází v blízkosti zahrádkářské kolonie, v klidné části Staré Boleslavi.
Škola je odkloněna od hlavního centra městské dopravy, a to ocení rodiče i učitelky, hlavně
v období vycházek. Škola se nachází cca 200 metrů vzdušnou čarou od MŠ Dvořákova, takže není problém, aby se dětské kolektivy navzájem navštěvovaly a využívaly předností školních zahrad, společných kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Škola má bezbariérový přístup.
Přízemí
V přízemí se nachází 2 třídy + 2 šatny, tělocvična, která v odpoledních a večerních hodinách může sloužit veřejnosti (má vlastní vstup a zázemí s vlastním WC a šatnami). V přízemí se dále nachází WC pro invalidy, sklad prádla, 2 výdejny jídla, 2 technické místnosti, místnost s keramickou pecí, schodiště s plošinou pro invalidy.
První patro
V prvním patře se nachází 2 třídy + 2 šatny, infrasauna + herna, sborovna, ředitelna, sklad pomůcek, 2 technické místnosti.

Třídy
Přízemí BERUŠKY, MYŠKY
1.patro ŽABKY, RYBKY

Všechny třídy jsou vybaveny elektronickými piany. V každé třídě se nachází zázemí pro učitelky a výdejna jídel – kuchyňka. Výdejny jídel jsou vybaveny myčkou na nádobí, mikrovlnou troubou, lednicí, dřezem na nádobí a kuchyňskými potřebami.
Mateřská škola disponuje nejen krásnými, prostornými třídami, ale i unikátními, úspornými technologiemi, jako je například rekuperační jednotka – moderní větrací systém zajišťující regulovanou výměnu vzduchu bez ztráty energie. Střecha školy je osazena fotovoltaickými panely a v prostorách školy je podlahové topení. Okna jsou vybavena venkovními žaluziemi.
Na mateřskou školu navazuje velmi rozlehlá školní zahrada. Zajímavým prvkem školy
je nabíjecí stanice pro elektromobil, která se nachází před vstupem do MŠ a časem se jistě stane neodmyslitelnou součástí běžného života.
Mateřská škola nemá vlastní jídelnu. Svačiny a obědy se dováží z mateřské školy Dvořákova.

interier koupelna

MŠ Dvořákova i MŠ Třebízského využívají aplikace TWIGSEE.

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE TAKÉ ZAPOJENA DO NĚKOLIKA PROJEKTŮ:

ŠKOLA NOVĚ ZAPOJENA:

Šablony pro MŠ a ZŠ IV. – OPERAČNÍ PROGRAM J. A. KOMENSKÝ

Zaměření“

 • inovativní vzdělávání
 • spolupráce pracovníků ve vzdělávání
 • komunitní setkávání

Se Sokolem do života – rozvoj pohybových schopností (od roku 2020, ČOS, pod záštitou MŠMT)

Člověče, recykluj s námi! – třídíme odpad, sběr hliníku (od roku 2020, Metal Trade Comax, a.s.)

Markétina dopravní výchova – (od roku 2021) – Bezpečně na silnicích o.p.s.

 

STÁLE PROBÍHAJÍ:

Kidsmart Early Learning programme – počítačová centra se vzdělávacím programem –                                                                            (od roku 2008 –  MŠMT)

Bezpečná školka – zvýšení bezpečnosti dětí v MŠ v rámci silničního provozu –                                                             (od roku 2009 –  GOODYEAR)

Projekt Walkodile – bezpečně za dobrodružstvím – zvýšení bezpečnosti předškolních                                                   dětí  v silničním provozu – (od roku 2012 – Business Afairs)

Koukají na nás správně? – včasné rozpoznání a léčení zrakové vady –                                                                                      ( od roku 2012 –  Prima Vizus, o.p.s.)

Celé Česko čte dětem – podpora čtenářské gramotnosti – (od roku 2012 –                                                                           vyhlášeno neziskovou organizací)

Zdravá 5 – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravé stravování  (od roku 2013 – AHOLD)

Rytíř z nosu – jak se chovat, pokud dítě onemocní – (od roku 2013 –  Merck s.r.o. Praha)

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání – péče dětem s narušenou komunikační schopností – (od roku 2014 – MŠMT) ;Můžeme si pogratulovat a také se pochlubit. Naše škola byla vybrána jako jedna z mála, která díky úspěšnému projektu dosáhne na  finance z EU. Do projektu se přihlásilo 633 žadatelů a pouze 200 žadatelů uspělo. Úspěchu si velice ceníme a věříme, že pomůžeme správné věci.

Program podpory digitalizace škol – modernizace vzdělávání (od roku 2015, EDULAB, pod záštitou MŠMT)

Baner

 

Naše škola si sama vytvořila svůj školní projekt s názvem

NAŠE MĚSTO A BLÍZKÉ OKOLÍ.

Tento projekt je dlouhodobý a hlavním přínosem je hlubší poznávání svého bydliště, okolí                     a významných budov. Děti si vytváří pozitivní vztah k místu, kde žijí a v neposlední řadě si také uvědomují důležitost ochrany životního prostředí.

KONCEPCE PROJEKTU

POTŘEBY DĚTÍ

 • uplatnění prožitkového učení (bližší poznávání objektů a historických památek, přírody)
 • mít povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí
 • upevnit si základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí
 • získávání kladného vztahu k pohybu jako je chůze, běh, zdolávání překážek (děti jsou zvyklé, že je rodiče všude dopravují automobilem) a přirozený pohyb, jako je chůze, je pro některé děti zatěžující

PODMÍNKY MŠ

 • ochota a flexibilita všech pracovnic
 • podpora vedení školy
 • dostatek kulturních a historických památek v našem městě
 • blízkost lesa, parku, lesoparku
 • lehká dostupnost dopravních prostředků (autobusové i vlakové spoje)
 • každá  třída si může své aktivity volit sama po  předchozí dohodě s vedením školy
 • pořádání společných výletů se koná většinou jako příležitost shlédnout kulturní představení
 • ozdravné pobyty  – mohou se účastnit děti ze všech tříd, přihlíží se k věkovým i individuálním zvláštnostem dětí

SPOLUPRÁCE S RODIČI I OSTATNÍMI PARTNERY

 • rodiče sami projevují zájem o aktivity jejich dětí, podávají návrhy
 •  sledují aktivity, vedou diskuze s učitelkami a projevují zájem a snahu pomáhat
 • ostatní partneři formou pozvánek zvou děti s učitelkami na výstavy, akce v našem městě i v okolí
 • účast školy na akcích pořádanými jinými subjekty (Městský úřad, Městský dům dětí           a mládeže Brandýs nad Labem  – Stará Boleslav, Rodinný klub Klíček, Knihovna Stará Boleslav,  Sbor dobrovolných hasičů Stará Boleslav,  Sbor profesionálních hasičů Brandýs nad Labem,  Obec Baráčníků, Základní škola  Stará Boleslav, Základní umělecká škola  Brandýs nad Labem, Dům s pečovatelskou službou Stará Boleslav, Český svaz chovatelů Stará Boleslav, Český svaz zahrádkářů Brandýs nad Labem)

 NAŠE MĚSTO A BLÍZKÉ OKOLÍ

VŠEOBECNÉ CÍLE

 • vést děti k zájmu o ekologii
 • probouzet v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe – naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou
 • zlepšovat tělesnou a pohybovou zdatnost, zdravotní kulturu
 • vést děti ke zdravým životním postojům
 • vést děti k elementárnímu povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí

 PRAKTICKÉ CÍLE

 • poznávání hospodářských zvířat
 • volně žijící živočichové
 •  voda – co dokáže voda
 • nerosty, horniny, půdy
 • les
 • rostliny
 • řemesla, lidové zvyky, tradice
 • odpady
 • prožitky v přírodě, rozmanitost přírody
 • soužití lidí a zvířat
 • poznávání historických objektů a budov

PROSTŘEDKY

 • uplatnění prožitkového a kooperativního učení, založené na přímých zážitcích dítěte (vycházky, cestování dopravními prostředky, prohlídka významných budov, vycházky do okolí, seznamování se s prostředím, které je pro děti nové, neprobádané)
 • uplatnění aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené (podněcovat, ale zároveň korigovat dětskou zvídavost)
 • motivování didakticky zacílené činnosti se zastoupením spontánního i záměrného učení (děti jsou vždy motivovány, aby věděly, co je čeká, motivace je formou přímého, konkrétního vysvětlení, kdy k dosažení cíle jsou uplatněny motivační soutěže, vyprávění, nebo formou překvapení, kdy vhodnou motivací děti hádají, kam jdou – jedou)

 CO JSME, V RÁMCI PROJEKTU, JIŽ VIDĚLI? KDE JSME VŠUDE BYLI?

Vzhledem k tomu, že projekt ve školce probíhá již od minulého školního roku, stačili jsme navštívit několik míst a objektů v okolí. Pro zajímavost, zde je jejich přehled.

LESOPARK HOUŠTKA – lanové centrum, stromy, rostliny, lesní zvířata

PROBOŠTSKÁ JEZERA – voda, rozmanitost přírody

OSTRŮVEK – les, zvířata, rostliny

PANSKÁ ZAHRADA – pojmenuj si svůj strom

CHOVATELÉ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (Stará Boleslav) – výstava – malá hospodářská zvířata, exotické ptactvo

BRANDÝSKÝ ZÁMEK – seznámení s prostory a historií

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA – STARÁ BOLESLAV – seznámení s prostory, historií nejen zámku, ale i města

RODINNÝ KLUB KLÍČEK – zvířata, hmyz, rostliny, voda, přírodní produkty (tlučeme máslo, pomazánka s medvědím česnekem apod.

LIBĚCHOV – ČERTOVY HLAVY – nerosty, horniny

BOREK – spojení techniky s přírodou – letiště ultralehkých letadel

LYSÁ NAD LABEM – návštěva výstaviště – na pozvání – výtvarné práce našich dětí

STAROBOLESLAVSKÝ DVŮR, OSTRŮVEK, ALEJ PRVŇÁČKŮ, RADONICE, OTRADOVICE, JENŠTEJN, TOUŠEŇ, KÁRANÝ – poznávání hospodářských a lesních zvířat, rostlin, stromů, soužití lidí a zvířat, ekologie – důležitost třídění odpadu