PLÁN AKCÍ DVOŘÁKOVA

ZÁŘÍ

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – seznámení s prostředím, seznámení s nejbližším okolí

 

14. 9. čtvrtek – třídní schůzky všech tříd (BROUČCI, MOTÝLCI, PÍSNIČKA). Schůzky se konají od 16.00 v kmenových třídách. Chtěli bychom Vás požádat, pokud je to možné, preferujeme účast na schůzkách bez dětí. Prosíme Vás také o účast na těchto schůzkách, které jsou důležité hlavně z důvodu vysvětlení několika položek z Řádu školy, seznámení se s organizací školního roku, s organizací týkající se pobytu dětí v MŠ, omlouvání dětí a informací o stravování. Děkujeme za spolupráci.

 

25. 9.  – pondělí – divadelní představení „Mňau a pac“

 

Třídní výlety, tajné výlety