ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY

 

TELEFONNÍ ČÍSLA MŠ

326 911 580 – hlavní budova MŠ Dvořákova

Mobil:

608 317 569 – MŠ Dvořákova

   778 956 690 – MŠ Třebízského

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste četli nástěnky ve vestibulu, chodbách, u dveří tříd. Zde  se můžete dozvědět informace o naší školce ( výlety, divadelní představení, je zde vyvěšen Řád školy, organizace činností ve třídách, Školní vzdělávací program apod.) Upozorňujeme, že informace u tříd může mít každá třída jinak (akce, výlety, co si přinést na vyrábění apod.)

Nově jsme pro Vás zřídili aplikaci TWIGSEE, kterou můžete využívat jako zdroj informací o důležitém dění ve školce a jako zdroj pro shlédnutí fotografií. Aplikaci Rajče již nepoužíváme.

Rodiče,

prosíme Vás, abyste Vašim dětem do mateřské školy přinesli náhradní oblečení – (slipy, kalhotky, ponožky, triko, tepláky nebo punčochy), aby se v případě „nehody“ mohly vaše děti převléknout. Oblečení dětem podepište.

Procházka s dětmi se koná i v mírném dešti, proto dejte dětem do skříněk gumáky a pláštěnku. V případě, že uvidíte, že byla pláštěnka použita, to poznáte podle toho, že visí na skříňce, prosíme Vás o její následné složení a uložení opět do skříněk.

 

MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích.

ŽÁDÁME VÁS, abyste při nachlazení vašeho dítěte zvážili jeho pobyt  ve školce.

 JSOU TŘI DŮVODY, PROČ BY VAŠE DÍTĚ NEMĚLO MŠ NAVŠTĚVOVAT:

1.     Roznáší infekci mezi ostatní děti

2.     Nevyléčené dítě – komplikace – delší léčení

3.     Berte ohled na zdraví personálu, který pečuje o vaše dítě

 

NAŠE DLOUHOLETÁ PRAXE NÁS VEDE NEJEN KE VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ,                ALE I K OCHRANĚ JEJICH ZDRAVÍ.

PROTO VÁS PROSÍME O SPOLUPRÁCI.

NAŠE ŠKOLKA JE VZDĚLÁVACÍ ÚSTAV, NE ODKLÁDACÍ.

 

Provozní doba školy – 6.30 – 16.30 hodin

Předávání a vyzvedávání dětí

 • rodiče jsou povinni předat dítě učitelce přímo do třídy
 • individuálně se lze dohodnout na docházce mimo určený čas
 • vyzvedávat dítě ze školky může dospělá osoba, která je uvedena v evidenčním listu
 •  výjimečně mohou děti vyzvednout osoby mladší 18 let (sourozenci), s písemným souhlasem rodičů – tiskopis POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Potřeby dětí v MŠ

 • přezůvky, věci na převlečení (i náhradní)
 • holiny a pláštěnka
 • hygienické potřeby dle dohody (ubrousky, kapesníčky, toaletní papír)

Konzultační hodiny

 • rodiče mohou s pedagogickými pracovnicemi školy hovořit denně v době 6.30 – 08.00
  a 15.00 – 16.30 hodin
 • s ředitelkou školy denně v době 11.00 – 12.00
 • po předchozí domluvě kdykoliv

Práva a povinnosti rodičů

 • řídí se řádem školy
 • rodičům umožňujeme spoluúčast na životě dětí v MŠ
 • rodiče mohou vstupovat do tříd a mohou být přítomni, po domluvě s učitelkou v mateřské škole, kde si s dítětem mohou pohrát
 • rodič si může volit z výběru nadstandardních aktivit, které škola dítěti nabízí
 • rodič má právo být průběžně informován o svém dítěti a aktivitách  v MŠ
 • rodič má právo podílet se svými připomínkami a náměty na životě MŠ
 • rodič by měl dodržovat základní pravidla školy, která jsou upřesněna ve školním řádu, který je rodičům dostupný na viditelném místě ve vestibulu

OBVYKLÝ DENNÍ REŽIM

06.30 – 09.00 hodin – scházení dětí, ranní hry, pohybové činnosti, hygiena, svačina
09.00 – 09.45 hodin – vzdělávací činnosti
09.45 – 11.45 hodin – pobyt venku
11.45 – 12.30 hodin – hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 hodin -četba, odpočinek, klidové činnosti                                                                14.30 – 15.00 hodin – hygiena, svačina                                                                                          15.00 – 16.30 hodin – odpolední činnosti, hry

Pokud je příznivé počasí, jsou dopolední i odpolední činnosti  směřovány na školní zahradu.

AKCE ŠKOLY A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Pobyt v přírodě
– 1x ročně (jaro nebo zima)

Předplavecká výchova
– jarní období – plavecký bazén Neratovice

Divadla, kulturní pořady
– divadelní představení v budově MŠ 1-2x měsíčně
– návštěva divadel mimo město

Výlety
– účast všech dětí, při organizaci přihlížíme k věku dítěte

Tradice
– noční přespávání v MŠ
– táborák (MDD)
– pasování předškoláků a rozloučení s MŠ
– masopust

Předváděcí akce

 1. vánoce, velikonoce – rady a návody pro vlastní tvorbu
 2. ukázky činností – besídky, krátká vánoční vystoupení

Školní záhonky – děti pod dohledem pedagogů samy sázejí, zalévají a sklízí