NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/ / 2023

Pobyt v přírodě – jarní období – pokud bude příznivá epidemiologická situace

Předplavecká výuka – plavecký bazén Neratovice – jarní období – pokud bude příznivá epidemiologická situace

Divadelní představení – v MŠ i návštěva v okolí

Výlety, celodenní výlet

Vánoční týden s přespáváním v MŠ (1 noc) – pokud bude příznivá epidemiologická situace

Rozloučení s předškoláky, pasování, opékání buřtů s přespáním ve školce (1 noc) – pokud bude příznivá epidemiologická situace