NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ / 2021

Pobyt v přírodě – jarní období (zrušeno – protiepidemické nařízení)

Předplavecká výuka – plavecký bazén Neratovice – jarní období (zrušeno – protiepidemické nařízení)

Logopedická prevence (od října, pondělí – čtvrtek od 6.45 hodin) (zrušeno – protiepidemické nařízení)

Divadelní představení – v MŠ i návštěva v okolí

Výlety, celodenní výlet

Vánoční týden s přespáváním v MŠ (1 noc) (přespávání zrušeno)

Rozloučení s předškoláky, pasování, opékání buřtů s přespáním ve školce (1 noc) (přespávání zrušeno)