NOVINKY

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VODILI SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDRAVÉ, BEZ RESPIRAČNÍCH PŘÍZNAKŮ (RÝMA

A KAŠEL).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VĚŘME,

ŽE VŠE ZVLÁDNEME VŠICHNI VE ZDRAVÍ. 

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÉ VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ si můžete stáhnout v sekci dokumenty.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci, bychom Vás všechny chtěli požádat, abyste dodržovali opatření při vstupu do MŠ.

Vzhledem k tomu, že bychom rádi eliminovali počet osob v prostorách MŠ,  doprovod dítěte do budovy – pouze jedna osoba, v šatně se zdržujte pouze na dobu nezbytně nutnou.

Při vstupu do budovy mějte zakryté horní cesty dýchací respirátorem.

Chráníte sebe, personál a potažmo Vaše děti. Jsme rádi, že školka zatím funguje bez omezení a chtěli bychom, aby nám ještě dlouho fungovala.

Děkujeme za pochopení, toleranci a vstřícnost.

MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích.

ŽÁDÁME VÁS, abyste dodržovali hygienická pravidla, která Vám byla sdělena při třídních schůzkách. Nachlazené dítě s rýmou a kašlem nebude do školky přijato. Pokud má Vaše dítě rýmu alergickou, prosíme, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Nachlazené dítě ohrožuje nejen ostatní děti, ale i učitelky a personál, které se o Vaše děti starají. Děkujeme za pochopení.

Platba v letošním školním roce:

 

  • stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí)

/částka se může změnit /

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1238, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem       č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona    č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Na webových stránkách MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou informace související  s výkonem veřejné správy – provozem mateřské školy zveřejňovány tak, aby se s nimi           v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.msukohouta.cz

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138

e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580

Více informací s názvem Prohlášení o přístupnosti (o webu) naleznete v dokumentech.

 

GDPR – informace pro rodiče

V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon III.