NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

Předplavecká výchova

Pobyt v přírodě

Logopedická prevence

Učitelky jsou schopné zajistit svojí kvalitní prací rozvoj dítěte i bez zařazování kroužků a dalších nadbytečných aktivit.