NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/ / 2020

Pobyt v přírodě – jarní období

Předplavecká výuka – plavecký bazén Neratovice – jarní období

Logopedická prevence

Divadelní představení – v MŠ i návštěva v okolí

Výlety, celodenní výlet

Vánoční týden s přespáváním v MŠ (1 noc)

Rozloučení s předškoláky, pasování, opékání buřtů s přespáním ve školce (1 noc)