NOVINKY

 

ZÁPIS

Zápis dětí do mateřské školy se koná 5. a 6. května 2020.

5. května –  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.00 hodin

6. května – 13.00 – 15. 00 hodin

Kritéria pro přijetí dětí naleznete v sekci Dokumenty

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněna v den spuštění elektronického předzápisu na začátku měsíce dubna. Budeme Vás informovat.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – hlavní prázdniny 2020

1. 7. – 10. 7. 2020     MŠ Pražská (Brandýs nad Labem)

13. 7. – 24. 7. 2020   MŠ Dr. Beneše (Stará Boleslav, u autobusového nádraží)

27. 7. – 7. 8. 2020     MŠ Dvořákova (naše)

10. 8. – 21. 8. 2020   MŠ Chobotská (Brandýs nad Labem, u nemocnice)

24. 8. – 31. 8. 2020   MŠ Dvořákova (naše), přípravný týden

Umístění dětí na jiné MŠ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi:

Vzhledem k nařízení GDPR si rodiče vyzvednou žádost k umístění dítěte v době hlavních prázdnin v MŠ, do které dítě dochází.

Žádost musí potvrdit ředitelka Bc. Zuzana Brabcová

Tuto vyplněnou a potvrzenou žádost doručí rodiče v termínu do 15. 5. 2020 do MŠ, do které žádají o přijetí v prázdninovém provozu.

 

 

V položce DOKUMENTY si můžete stáhnout Potvrzení o zaplacené výši úplaty za předškolní vzdělávání.

 

V letošním školním roce na naší škole

  • stanovena úplata v částce 600,- Kč měsíčně
  • celodenní stravné 37,- Kč.

/částka se může změnit /

 

GDPR – informace pro rodiče

V nové sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon II.