NOVINKY

RODIČE, POZOR! ZMĚNA!

Vzhledem k novému nařízení GDPR dochází ke změně při přihlašování dětí k prázdninovému provozu. Informace a přihlášky najdete v sekci DOKUMENTY pod názvem ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN DO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŽÍZENÍ, PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Do složky DOKUMENTY byly vloženy informace k zápisu do MŠ:

  1. Informace pro rodiče
  2. Kritéria pro přijetí
  3. Vyjádření lékaře
  4. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Bližší informace, včetně povinné dokumentace (přihlášky, lékař atd…) budou ke stažení na našich stránkách od 5. března 2018.

 

Rodiče, kteří uvažují o OŠD (odklad školní docházky) pro školní rok 2018/2019, nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce MŠ. Potřebná vyšetření zajišťují rodiče samostatně. Výsledek vyšetření musí být znám k termínu zápisu do základní školy (duben 2018).

OBJEDNEJTE SE VČAS

Vyšetření je potřeba v případě: odklad školní docházky, dřívější nástup do ZŠ

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon

V dokumentech ke stažení naleznete POTVRZENÍ O ZAPLACENÉ VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (daňová úleva)