NOVINKY

V ZÁLOŽCE DOKUMENTY VLOŽEN NOVÝ DOKUMENT: OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ – VÝSLEDKY ZÁPISU

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis se koná ve dnech 16. – 17.3. 2016 (středa, čtvrtek) od 13.00 do 16.00 hodin.

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu

od 8.2.2016 do 11.3.2016 od 8.00 hod. do 16.00 hodin, nebo stáhnout na našich stránkách v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

OZDRAVNÝ POBYT- schůzka rodičů, kteří své děti přihlásili na ozdravný pobyt, se koná          5. dubna 2016 v 16.00 hodin ve třídě Broučci. Na schůzce budete seznámeni s organizací ozdravného pobytu a budou Vám rozdány dokumenty k přečtení i vyplnění. Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, informujte o tom třídní učitelky. BYLY BYCHOM RÁDY, KDYBY SCHŮZKA PROBĚHLA BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. DĚKUJEME.