NOVINKY

 

Oznámení rozhodnutí

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

ČJ. 38/2020

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě posouzení a vyhodnocení žádostí v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku /od 1.9.2020/takto:

 

Uchazeč –                    Výsledek řízení –                                            Uchazeč –                                Výsledek řízení –

Registrační číslo            Rozhodnuto                                           Registrační číslo                           Rozhodnuto

1                          přijat                                       3                          přijat

8                          přijat                                       13                        přijat

17                        přijat                                       19                        přijat

20                        přijat                                       23                        přijat

26                        přijat                                       28                        přijat

30                        přijat                                       32                        přijat

35                        přijat                                       36                        přijat

39                        přijat                                       41                        přijat

44                        přijat                                       50                        přijat

51                        přijat                                       54                        přijat

61                        přijat                                       63                        přijat

65                        přijat                                       66                        přijat

72                        přijat                                       73                        přijat

75                        přijat                                       81                        přijat

82                        přijat                                       83                        přijat

87                        přijat                                       90                        přijat

95                        přijat                                       96                        přijat

98                        přijat                                       101                      přijat

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená / odpadá povinnost zasílat kladná rozhodnutí do vlastních rukou/.

 

Uchazeč –                    Výsledek řízení –                                      Uchazeč –                                      Výsledek řízení –

Registrační číslo            Rozhodnuto                                            Registrační číslo                          Rozhodnuto

2                                 nepřijat                                               4                                 nepřijat

5                                 nepřijat                                               7                                 nepřijat

10                                nepřijat                                               12                               nepřijat

21                               nepřijat                                               24                                nepřijat

27                               nepřijat                                               29                                nepřijat

33                               nepřijat                                               38                               nepřijat

40                               nepřijat                                               42                               nepřijat

43                               nepřijat                                               46                                nepřijat

47                               nepřijat                                               53                                nepřijat

55                               nepřijat                                               56                               nepřijat

60                                nepřijat                                               62                               nepřijat

64                                nepřijat                                              70                                nepřijat

71                               nepřijat                                               74                               nepřijat

77                               nepřijat                                               78                               nepřijat

80                               nepřijat                                               84                               nepřijat

85                               nepřijat                                               86                               nepřijat

88                               nepřijat                                               91                               nepřijat

93                               nepřijat                                               94                               nepřijat

97                               nepřijat                                               100                             nepřijat

 

 

 

 

Uchazeč –     Výsledek řízení –         Uchazeč –             Výsledek řízení –       Uchazeč –     Výsledek řízení –

Regist.číslo      Rozhodnuto              Regist.číslo             Rozhodnuto             Regist.číslo      Rozhodnuto

6          stažena přihl.               9                     stažena přihl.               11        stažena přihl.

14        stažena přihl.               15                   stažena přihl.              16         stažena přihl.

18        stažena přihl.               22                    stažena přihl.               25       stažena přihl.

31        stažena přihl.               34                    stažena přihl.               37       stažena přihl.

45        stažena přihl.              48                    stažena přihl.              49        stažena přihl.

52        stažena přihl.              57                    stažena přihl.              58        stažena přihl.

59        stažena přihl.              67                    stažena přihl               68        stažena přihl.

69        stažena přihl               76                    stažena přihl               79        stažena přihl.

89        stažena přihl               92                    stažena přihl               99        stažena přihl.

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 6. 2020 na veřejně přístupném místě

v budově školy/vstupní dveře/. Dále bylo také zveřejněno dne 2. 6. 2020

na webových stránkách školy.

  Bc. Zuzana Brabcová, ředitelka školy

 

 

     PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – hlavní prázdniny 2020

 

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA

 

Provoz o hlavních prázdninách bude pro přihlášené děti zajištěn v naší MŠ.

 

Dodatečné přihlášení je možné do 18. 6. 2020

Přihlášku lze stáhnout v sekci DOKUMENTY

VÁŽENÍ RODIČE

Po dohodě se zřizovatelem (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) se naše mateřská škola otevře 25. 5. 2020. 

Škola bude otevřena v omezeném provozu, to znamená 1 třída pro 24 dětí. (Nedostatek pedagogického personálu)

 

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138

www.msukohouta.cz, e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580

IČO: 70821062, datová schránka: nf2cgqn, bankovní spojení: 152 646 230/0600

 

Organizační podmínky po znovuotevření mateřské školy (dodatek k platným řádům a směrnicím mateřské školy)

1) Příchod do MŠ: U vchodu dezinfekce rukou – dospělé osoby, dodržovat rozestupy

– nezdržovat se

2) Každý 1. den v týdnu – nutnost přítomnosti zákonného zástupce – předání čestného prohlášení!!!

Vstup do školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám!

3) Předávání dítěte další dny – rodiče nebo zmocněnci, vždy jedna osoba v roušce!

Přivádět ani odvádět děti by neměla osoba, která osobně naplňuje jeden z bodů stanovených Ministerstvem zdravotnictví – Osoby s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení)

Čestné prohlášení ke stažení zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

4) S sebou: denně láhev s pitím, podepsanou (budeme dolévat v průběhu dne), 2x rouška – podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne), oblečení – nosit denně v podepsané tašce (ne batoh)včetně pláštěnky, nenechávat nic v šatně kromě přezůvek.

5) Děti si nebudou do mateřské školy nosit žádné hračky ani předměty z domova!

6) Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky nemoci – MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, neohrožovat personál ani ostatní děti!

7) V případě, že je Vaše dítě alergik, donesete nám o tomto potvrzení od lékaře.

8) V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje známky nemoci, budeme volat KHS a izolovat skupinu .

9) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT, do konce školního roku nevydáváme stravu domů!

10) Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí, nezdržovat se ani v areálu MŠ!

 

VŠECHNY NAPLÁNOVANÉ AKCE SE

DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ!!! 

 

Děkujeme za pochopení.

 Vážení rodiče.

Přesto, že letošní zápisy probíhají, nebo již proběhly ve zvláštním nouzovém režimu, věříme, že Vaše děti se již do školy těší a užijí si poslední prázdniny v roli malého předškoláčka jak to jen situace a nouzová opatření dovolí. Aby Vaše děti byly opravdu připravené ke vstupu do školy, zkuste si ve volných chvílích vyzkoušet, zda Váš budoucí školák zvládá úkoly, které mu ulehčí příjemný pobyt ve škole. V sekci DOKUMENTY dané téma najdete pod názvem PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY. Věříme, že máte doma šikulky a kdybyste potřebovali s něčím poradit, neváhejte a obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu a ptejte se. Rády Vám odpovíme a poradíme.

Rádi bychom Vás upozornili na další inspirace pro Vaše děti. Na stránkách www.mapbrandysko.cz

najdete krásné pracovní listy od ilustrátorky z našeho dvojměstí, paní Kláry Víškové.

Dále tu naleznete „Domácí trénink“. Jedná se o krátká videa, která pro Vás připravila paní Dita Šimáčková.

Věříme, že Vám a Vašim dětem tyto inspirace pomohou příjemně překonat dobu, kdy je naše školka uzavřena a my se budeme těšit, až se opět se všemi setkáme.

 

Na podzim minulého roku v naší mateřské škole proběhla logopedická depistáž. V současné situaci, kdy máte děti doma a chtěli byste načerpat pár rad, abyste svá dítka trochu zabavili, naleznete v položce DOKUMENTY soubory s názvy LOGOPEDIE 1, LOGOPEDIE 2. Zde můžete čerpat inspiraci pro práci na logopedickou prevenci s dětmi na doma.

 Dále v DOKUMENTECH najdete položku pod názvem INSPIRACE, kde jsou uvedeny odkazy na stránky plné inspirací pro děti – omalovánky, básničky, nápady na výtvarné a pracovní činnosti atd…

Přejeme Vám i Vašim dětem hlavně pevné zdraví, které je v této době nejdůležitější. Chraňte své děti, je to ten nejcennější poklad, který máte, chraňte sebe, abyste poklad mohli pečlivě střežit.

 

 

V položce DOKUMENTY si můžete stáhnout Potvrzení o zaplacené výši úplaty za předškolní vzdělávání.

V letošním školním roce na naší škole

  • stanovena úplata v částce 600,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 37,- Kč.

/částka se může změnit /

 

GDPR – informace pro rodiče

V nové sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon II.