NOVINKY

 

Mateřská škola oslavila 50. výročí otevření

25. září 2017 naše mateřská škola Dvořákova 1138, Stará Boleslav, známá též jako školka         U kohouta, oslavila 50. výročí od jejího otevření. Na tyto kulaté narozeniny jsme pozvali všechny bývalé zaměstnance, žáky i jejich rodiče a přátele školy. Oslava začala ve 14.00 hodin krátkým vystoupením žáčků školy a poté pokračovala příjemným setkáním a rozhovory s lidmi, kteří jsou, nebo byli se školkou spjati. Popřát naší školce přišli také pan starosta ing.Vlastimil Picek, pan místostarosta  Mgr. Petr Kváča a paní PhDr. Zdeňka Tichá, kterým velice děkujeme, že si našli, v jistě nabitém denním programu, chvíli čas na společné setkání. Velice dojemně na všechny návštěvníky zapůsobil dopis bývalé zaměstnankyně školy, která by se velmi ráda dostavila,      ale vysoký věk (89 let) jí nedovolil narozenin se zúčastnit.  Bylo hezké pozorovat, jak si někteří hosté prohlídkou školy připomínali působení v ní a porovnávali, co bylo dříve, co je dnes. Nešetřili chválou nad různými úpravami všech prostorů, pomůcek a vybavení školy a velmi kladně byl hodnocen barevný interiér naší školky. Jsme prý taková „veselá školka“. Komu         by nedělala chvála dobře, a proto i my bychom chtěli pochválit a poděkovat všem rodičům       za pomoc při přípravě oslavy.  Děkujeme i všem zúčastněným za návštěvu a již teď si můžeme říci: „Na milou shledanou za 5 let“.

 

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon

V dokumentech ke stažení naleznete POTVRZENÍ O ZAPLACENÉ VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (daňová úleva)