NOVINKY

Vážení rodiče.

Přejeme Vám a Vašim dětem hezký nový školní rok 2019 -. 2020. Těšíme se na spolupráci           s Vámi a na dny plné radosti a možná i malinkých starostí s Vašimi dětmi.

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE.

V položce Dokumenty si můžete stáhnout všechny informace a dokumenty potřebné k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

ZÁPIS – INFORMACE PRO RODIČE

MŠ – KRITÉRIA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PŘEDZÁPISU

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

 

INFORMACE O ZÁPISUPRO CIZINCE

Cizinci z EU předloží s přihláškou a potvrzením lékaře, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte.

Cizinci mimo EU předloží s přihláškou a potvrzením lékaře, rodný list dítěte, potvzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte a povolení pobytu dítěte v ČR s platností nejdéle ode dne zápisu, to je od 2. 5. 2019 nebo od 9. 5. 2019.

To platí i pro děti narozené v ČR.

V položce dokumenty si můžete stáhnout přihlášku k umístění dítěte o hlavních prázdninách a informaci k prázdninovému provozu.

Informace pro rodiče.

 Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019

 od 9,00 do 12,00 hodin     a    od 13,00 do 16,00 hodin.

 Náhradní termín:  čtvrtek  9.5.   od 14,00 do 16,00 hod.

 Schválená hygienická kapacita školy je   77 míst – do základní školy odchází cca 28dětí, což představuje 28 volných míst pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

V letošním školním roce na naší škole

  • stanovena úplata v částce 600,- Kč měsíčně
  • celodenní stravné 35,- Kč.

/částka se může změnit /

 

 

 

GDPR – informace pro rodiče

V nové sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon II.