NOVINKY

Vážení rodiče.

Přejeme Vám a Vašim dětem krásné dovolené a prázdniny. Budoucím školákům zdárný vstup do bran základní školy a na Vás ostatní se budeme v novém školním roce moc těšit.

Kolektiv mateřské školy

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV, DVOŘÁKOVA 1138
TEL.: 326911580

Oznámení rozhodnutí
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
ČJ. 50/2019
Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě posouzení a vyhodnocení žádostí v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku /od 1.9.2019/takto:

Uchazeč – Výsledek řízení – Uchazeč – Výsledek řízení –
Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto
7 přijat                       9 přijat
12 přijat                     16 přijat
18 přijat                     19 přijat                                                                                                          20 přijat                     21 přijat
26 přijat                     28 přijat
32 přijat                     33 přijat
36 přijat                     39 přijat
41 přijat                    51 přijat
55 přijat                    57 přijat
73 přijat                    74 přijat
79 přijat                    80 přijat
91 přijat                    94 přijat
97 přijat                    99 přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená / odpadá povinnost zasílat kladná rozhodnutí do vlastních rukou/.

Uchazeč – Výsledek řízení – Uchazeč – Výsledek řízení –
Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto
1 nepřijat                  2 nepřijat
3 nepřijat                  4 nepřijat
5 nepřijat                  6 nepřijat
10 nepřijat               11 nepřijat
13 nepřijat               14 nepřijat
15 nepřijat               17 nepřijat
23 nepřijat               24 nepřijat
27 nepřijat               34 nepřijat
37 nepřijat               38 nepřijat
40 nepřijat               42 nepřijat
43 nepřijat               44 nepřijat
45 nepřijat               46 nepřijat
47 nepřijat               48 nepřijat
49 nepřijat               50 nepřijat
53 nepřijat               56 nepřijat
58 nepřijat              59 nepřijat
60 nepřijat              61 nepřijat
64 nepřijat              65 nepřijat
66 nepřijat              67 nepřijat
68 nepřijat              69 nepřijat
70 nepřijat              72 nepřijat
75 nepřijat              76 nepřijat
81 nepřijat              83 nepřijat
85 nepřijat              86 nepřijat
87 nepřijat              88 nepřijat
92 nepřijat              93 nepřijat
95 nepřijat              96 nepřijat
98 nepřijat              101 nepřijat
102 nepřijat            103 nepřijat
104 nepřijat

Uchazeč – Výsledek řízení – Uchazeč – Výsledek řízení – Uchazeč – Výsledek řízení –
Regist.číslo Rozhodnuto Regist.číslo Rozhodnuto Regist.číslo Rozhodnuto
8 stažena přihl.       22 stažena přihl.         25 stažena přihl.
29 stažena přihl.     30 stažena přihl.         31 stažena přihl.
35 stažena přihl.     52 stažena přihl.         54 stažena přihl.
62 stažena přihl    . 63 stažena přihl.         71 stažena přihl.
77 stažena přihl.     78 stažena přihl.         82 stažena přihl.
84 stažena přihl.      89 stažena přihl.        90 stažena přihl.
100 stažena přihl.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 5. 2019 na veřejně přístupném místě
v budově školy/vstupní dveře/. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 5. 2019
na webových stránkách školy.

 

 

 

Bc. Zuzana Brabcová, ředitelka školy

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE.

V položce Dokumenty si můžete stáhnout všechny informace a dokumenty potřebné k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

ZÁPIS – INFORMACE PRO RODIČE

MŠ – KRITÉRIA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PŘEDZÁPISU

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

 

INFORMACE O ZÁPISUPRO CIZINCE

Cizinci z EU předloží s přihláškou a potvrzením lékaře, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte.

Cizinci mimo EU předloží s přihláškou a potvrzením lékaře, rodný list dítěte, potvzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte a povolení pobytu dítěte v ČR s platností nejdéle ode dne zápisu, to je od 2. 5. 2019 nebo od 9. 5. 2019.

To platí i pro děti narozené v ČR.

V položce dokumenty si můžete stáhnout přihlášku k umístění dítěte o hlavních prázdninách a informaci k prázdninovému provozu.

Informace pro rodiče.

 Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019

 od 9,00 do 12,00 hodin     a    od 13,00 do 16,00 hodin.

 Náhradní termín:  čtvrtek  9.5.   od 14,00 do 16,00 hod.

 Schválená hygienická kapacita školy je   77 míst – do základní školy odchází cca 28dětí, což představuje 28 volných míst pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

V letošním školním roce na naší škole

  • stanovena úplata v částce 600,- Kč měsíčně
  • celodenní stravné 35,- Kč.

/částka se může změnit /

 

 

Informace pro rodiče –  prázdninový provoz

 7. – 12. 7. 19    MŠ Dr.Beneše / u autobus.nádr./      St.Boleslav

7. – 26. 7. 19     MŠ Dvořákova /naše/                       St. Boleslav

7. – 9. 8. 19       MŠ Chobotská /u nemocnice/           Brandýs n/L

8. – 23. 8. 19     MŠ Riegrova/u pošty /                      Brandýs n/L

8. – 30. 8. 19    MŠ Dvořákova/naše/ – přípr.týden    St.Boleslav

 

Ve složce DOKUMENTY si můžete stáhnout POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (úleva na daních). Po vyplnění  dokumentu Vám jej paní ředitelka potvrdí. K dostání i v tištěné formě u paní ředitelky nebo ve svých třídách.

 

GDPR – informace pro rodiče

V nové sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon II.