NOVINKY

 

 Ve složce DOKUMENTY si můžete stáhnout, v položce Zápis 2017 – 2018, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře, Kritéria o přijetí a Informace pro rodiče.

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon

 Informace k prázdninovému provozu si najdete v kolonce O NÁS – ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY.

V dokumentech ke stažení naleznete POTVRZENÍ O ZAPLACENÉ VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (daňová úleva)